Veelgestelde vragen over de fusie

Waarom fuseren Atrium en Orbis?

De nieuwe organisatie wil de kwaliteit van de gezondheidszorg in de regio's Parkstad en Westelijke Mijnstreek waarborgen voor de toekomst. Dat is alleen mogelijk indien Atrium en Orbis de krachten bundelen. We kunnen door de fusie nog betere zorg leveren en die tevens in de volle breedte behouden.

Welke voordelen biedt de fusie mij als patiënt?

De kwaliteit van uw zorg wordt door de fusie hoogwaardiger. Met de opgetelde competenties van beide organisaties kunnen wij u nóg beter behandelen.

Wordt bepaalde zorg (bijvoorbeeld Oncologie, Verloskunde, etc.) op één locatie geconcentreerd?

Ja, op den duur wel. Om behandelingen in de regio te behouden, zullen er keuzes gemaakt moeten worden. Dat betekent dat bepaalde zorg op één locatie wordt geconcentreerd. Ziekenhuizen moeten tegenwoordig voldoen aan volume-normen: ieder ziekenhuis moet een bepaalde behandelingen per jaar een bepaald aantal keren doen. Daarmee leidt concentratie tot meer kwaliteit van zorg.

Krijgt de nieuwe organisatie een nieuwe naam?

Ja, maar de komende maanden heet de organisatie Atrium-Orbis. In de tussentijd wordt gezocht naar een naam voor de nieuwe organisatie. Drie verschillende namen worden in de komende maanden voorgelegd aan de inwoners van Zuid-Limburg. Zij kiezen uiteindelijk de nieuwe, definitieve naam.

Hoe blijf ik op de hoogte van de veranderingen door de fusie, nu en in de toekomst?

Onder andere via deze website. Ook kan iedereen die actief is op sociale media de ontwikkelingen volgen via Twitter (Atrium, Orbis) en Facebook (Atrium). Vragen over de fusie kunt u stellen via het contact-gedeelte onder aan deze pagina.

Is het puur een fusie van twee ziekenhuizen?

Nee, de fusie beperkt zich niet alleen tot de ziekenhuizen. Ook geestelijke gezondheidszorg, revalidatie, thuiszorg, de zorgcentra, jeugdgezondheidszorg en huishoudelijke hulp van voormalig Orbis fuseren gewoon mee in de nieuwe organisatie Atrium-Orbis.

Wat verandert er voor mij als patiënt? En hoe weet ik in welk ziekenhuis ik moet zijn?

Vooralsnog verandert er weinig voor u en kunt u gewoon terecht op de voor u vertrouwde adressen.

Blijft Spoedeisende Hulp op beide hoofdlocaties beschikbaar?

De Spoedeisende Hulp blijft gewoon op de twee hoofdlocaties in Heerlen en Sittard-Geleen beschikbaar.

Een nieuwe organisatie, een nieuw gebouw?

Nee. Op locatie Heerlen wordt er sinds 2013 gebouwd aan een splinternieuw gebouw voor acute zorg en worden op grote schaal afdelingen gerenoveerd. Dit staat echter los van de fusie. Het gebouw op locatie Sittard-Geleen is nog vrij jong, het werd vijf jaar geleden voltooid.

Vacatures

Werken bij Atrium-Orbis is werken bij een van de grootste werkgevers van de regio. Bekijk welke mogelijkheden er voor u zijn.

Wij nemen geen open sollicitaties in behandeling.

De organisatie

 

De fusieorganisatie met als tijdelijke naam Atrium-Orbis is ontstaan uit de fusie tussen Atrium Medisch Centrum Parkstad en Orbis Medisch en Zorgconcern. Atrium-Orbis biedt cure & care.

Beide organisaties kennen een lange geschiedenis. Zo is Atrium MC ontstaan uit eerdere fusies tussen de ziekenhuizen in Heerlen, Brunssum en Kerkrade. De basis voor Orbis Medisch en Zorgconcern werd gevormd door een fusie tussen de ziekenhuizen van Sittard en Geleen. Het concern bestond uit: Orbis Medisch Centrum (het ziekenhuis), geestelijke gezondheidszorg, revalidatie, thuiszorg, verpleeg- en verzorgingshuizen, jeugdgezondheidszorg en huishoudelijke hulp. 

 

 

Nieuws

Koninklijke onderscheiding voor vrijwilliger Atrium-Orbis

24.04.2015

Gerard Verkoeyen (84), vrijwilliger in Atrium-Orbis Heerlen, is vrijdagmorgen 24 april benoemd tot...

Lees meer »

Gratis check van je huid in Atrium-Orbis

23.04.2015

Tijdens de landelijke Huidkankerdag op zaterdag 30 mei 2015 kan iedereen gratis zijn of haar huid...

Lees meer »

Voorlichtingsbijeenkomst verslaving blijkt eye-opener voor schooljeugd

17.04.2015

Tientallen tieners van middelbare scholen in Heerlen met een cocktail in de hand, een alcoholvrije...

Lees meer »

Atrium-Orbis herkent zich niet in NZa-prognose

17.04.2015

Atrium-Orbis herkent zich volstrekt niet in de berichtgeving over de prognoses van het NZa-rapport...

Lees meer »

De fusie tussen Atrium en Orbis verbetert de kwaliteit van de hoogcomplexe zorg.

Yvonne Guldemond HuisartsenOZL

Blij met bericht over definitief doorgaan fusie @AtriumMC en @orbisconcern. Garantie voor goede zorg dichtbij de burgers in oude Mijnstreek!

Peter van Dijk Gedeputeerde Staten

Tijdlijn

Publiek kiest nieuwe naam

Alle inwoners van Zuid-Limburg kunnen een week lang stemmen op één van de drie geselecteerde namen. Binnen een paar maanden krijgt de organisatie dan een nieuwe, definitieve naam.

27 januari 2015

De fusie is een feit

Atrium Medisch Centrum Parkstad en Orbis Medisch en Zorgconcern zijn gefuseerd

1 januari 2015

Banken geven akkoord voor fusie

Op donderdag 18 december bezegelden alle leden van beide Raden van Bestuur en voorzitters David Jongen en Cees Sterk de financieringsovereenkomst met de banken.

18 december 2014

NZa geeft akkoord voor fusie

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft getoetst of de ziekenhuizen de fusie zorgvuldig hebben voorbereid en wat de gevolgen zijn voor de cruciale (acute) zorg aan patiënten.

November 2014

Atrium & Orbis starten met fusietraject

Juli 2011

Atrium & Orbis besluiten te gaan fuseren

November 2010

Intentieverklaring voor duurzame samenwerking

September 2009

Eerste besprekingen over mogelijke fusie

2009

Stel hier uw vraag

Contact

Hoofdlocaties Atrium-Orbis

Atrium-Orbis Sittard-Geleen
Dr. H. van der Hoffplein 1
6162 BG Sittard – Geleen
tel: 088 – 459 77 77
Postbus 5500  
6130 MB Sittard
Antwoordnummer 27
6130 WB Sittard

Atrium-Orbis Heerlen
Henri Dunantstraat 5
6419 PC Heerlen
tel: 045 – 576 66 66
fax: 045 – 576 60 55
Postbus 4446
6401 CX Heerlen